Producenci
Regulamin

Regulamin platformy usługowej 4shoes.pl

 

§1 Wstęp

 

1. Treść niniejszego regulaminu określa warunki umowy cywilnoprawnej o świadczenie usługi pośrednictwa w dostawie towarów od sprzedawców zagranicznych.

2. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed dokonaniem zawarcia umowy o świadczenie usług przez Global Trade prowadzącą platformę usługową 4shoes.pl

3. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub uwagi odnośnie regulaminu, jego warunków, sposobu świadczenia usługi przez Global Trade - prosimy o kontakt lub rezygnację z zawarcia umowy o świadczenie usług.

4. Niniejszy regulamin platformy usługowej 4shoes.pl prowadzonej przez Global Trade został sporządzony z dołożeniem wszelkich należytych starań, aby jego warunki nie naruszały zapisów Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, innych przepisów prawa oraz Kodeksu Cywilnego a żaden zapis nie jest wskazany w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych.

5. Przypominamy, że ustawy i prawo krajowe mają pierwszeństwo przed zapisami umownymi.

 

 §2 Zakres świadczonych usług

 

1. Podmiotem świadczącym usługę jest Global Trade z siedzibą w Lublinie, ul. Gościnna 15/25, NIP: 563-223-78-80, REGON: 061337114

2. Adresem właściwym dla korespondencji pocztowej oraz postępowań reklamacyjnych jest: ul. Gościnna 15/25, 20-532 Lublin, kontakt@4shoes.pl.

3. Global Trade udostępnia platformę usługową 4shoes.pl, która umożliwia zawarcie umowy o świadczenie usługi nabycia towarów od sprzedawców nieposiadających rezydencji na terenie Polski i/lub Unii Europejskiej.

4. Zawierając umowę o świadczenie usługi usługobiorca oświadcza, że zna i rozumie następstwa prawne i techniczne wynikające z międzynarodowego obrotu handlowego, zna i rozumie swoje prawa i obowiązki wynikające z realizacji takiej umowy, w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy, zasad zwrotów i reklamacji.

5. Za swoją działalność usługodawca pobiera prowizję oraz bierze na siebie niedające się przewidzieć ryzyko kursowe związane z walutami w których rozliczane są transakcje zawarte na zlecenie usługobiorcy.

6. Usługa realizowana przez Global Trade polega na przyjęciu zlecenia od usługobiorcy, tj. nazwy, rodzaju, typu, koloru, rozmiaru, innych cech identyfikujących jednoznacznie produkt, danych dostawy, przyjęciu ceny umownej zawierającej prowizję i ryzyko kursowe, przekazaniu danych usługobiorcy oraz płatności za towar sprzedawcy i nadzorowanie procesu dostarczenia. Świadczymy także pomoc w ewentualnym zwrocie lub reklamacji.

7. Usługę uważa się za w pełni zrealizowaną w przypadku dostarczenia towaru od sprzedawcy do usługobiorcy.

8. Usługa realizowana jest w ciągu trzech do pięciu dni roboczych od dnia złożenia przez platformę usługową 4shoes.pl wyboru określonego produktu.

9. W przypadku nieotrzymania płatności w terminie 7 dni od daty złożenia przez platformę usługową 4shoes.pl wyboru określonego produktu, usługa ulega zawieszeniu.

 

§3 Realizacja usługi

 

1. Wybór produktu i zaakceptowanie regulaminu, lub inny rodzaj wyrażenia woli zawarcia umowy poprzez usługobiorcę powoduje rozpoczęcie biegu terminu realizacji usługi oraz udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia Umowy sprzedaży w zakresie Towarów objętych Zamówieniem w imieniu i na rzecz usługobiorcy.

2. W związku z międzynarodowym charakterem przesyłek wysyłanych przez sprzedawców współpracujących z platformą 4shoes.pl - czas dostarczenia przesyłek wynosi średnio 10-30 dni roboczych.

3. Usługobiorca zgadza się na wybór jednego z dwóch sposobów płatności za realizację usługi:

a) Płatność przelewem bankowym na rachunek w mBank nr: 98 1140 2004 0000 3702 7936 6889

b) Za pomocą systemu płatności online Przelewy24.pl

4. Zlecenie uważa się za poprawnie zawarte jeśli wszystkie poniższe punkty zostały spełnione:

a) Poprawnie wypełnili Państwo dane teleadresowe zawierające: imię, nazwisko, ulicę, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto/miejscowość urzędu pocztowego, miejscowość, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

b) Określili państwo wszystkie cechy zamawianego produktu, takie jak m.in. kolor, rozmiar, typ.

5. W ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia biegu czasu dostawy wybranego przez Państwa towaru od sprzedawcy mają Państwo możliwość uzyskania numeru przesyłki oraz linku do śledzenia przesyłki jeśli sprzedawca korzysta z formy wysyłki umożliwiającej jej śledzenie.

6. Przesyłki na terenie Polski dostarczane są przez Pocztę Polską S.A., na terenie innych krajów przesyłki przesyłane są przez wybrany przez sprzedawcę sposób dostawy (nie ma on wpływu na cenę państwa zamówienia).

7. Usługobiorca ma świadomość i akceptuje fakt, iż towar dostarczany jest spoza terenu Unii Europejskiej. Dokonując zamówienie u sprzedawcy usługobiorca staje się importerem towaru z terytorium państwa trzeciego. Wszelkie ewentualne należności i zobowiązania z tytułu cła i podatku VAT, jeśli zostaną naliczone, obciążają usługobiorcę.

8. Oferujemy pełną pomoc w udostępnieniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury celnej.

9. Wyrażają Państwo zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną na żądanie na podany adres e-mail.

 

 §4 Ochrona danych osobowych

 

1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych jesteśmy administratorem Państwa danych - mają Państwo pełne prawo do wglądu, uzupełnienia lub usunięcia danych.

2. Zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Danych Osobowych nie jesteśmy zobowiązani do rejestracji zbioru danych osobowych, gdyż dotyczą one tzw. drobnych spraw życia codziennego.

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych ma na celu jedynie zrealizowanie zlecenia. Podmioty którym udostępniamy Państwa dane przetwarzają je jedynie w celu realizacji Państwa zlecenia.

4. Nie wysyłamy Państwu mailingu, nie wykorzystujemy, nie przekazujemy, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych.

 

 §5 Zasady rezygnacji z usługi

 

1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta odstąpienie od realizacji usługi może mieć miejsce w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie usług, jeśli świadczenie nie zostało spełnione.

2. Usługodawca, zgodnie z ustawą przywołaną w pkt 1. zastrzega sobie prawo do odliczenia kosztów realizacji usługi w części w jakiej świadczenie zostało spełnione.

 

§6 Zasady reklamacji i zwrotów sprzedającemu

 

1. Usługodawca pośredniczy w zwrotach towaru pomiędzy sprzedającym a usługobiorcą.

2. Zwroty towaru realizowane są według zasad i na warunkach określonych przez prawo właściwie dla rezydencji sprzedawcy.

3. Reklamacji w szczególności podlegają uszkodzenia w czasie transportu, omyłkowe wysłanie innego produktu, produkt nie noszący cech produktu zamówionego.

4. Reklamacje wadliwego towaru prosimy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@4shoes.pl niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i wykryciu wady.

5. Poprawne zgłoszenie reklamacji zawiera zdjęcia produktu, zdjęcia opakowania oraz opisu usterki/niezgodności.

6. W ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Państwa reklamacji usługodawca skontaktuje się ze sprzedającym i przedstawi sposób rozwiązania problemu, którego reklamacja dotyczy.

 

§7 Ogólne

 

1. Zdjęcia zamieszczone na platformie usługowej 4shoes.pl mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego. Nie stanowi to podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem pośrednika

2. Wszelkie nazwy handlowe, opisy lub znaki towarowe są własnością producentów oraz ich prawnych właścicieli. Są one używane wyłącznie informacyjnie.

3.Wszystkie produkty oferowane na platformie usługowej 4shoes.pl są własnością sprzedawców zagranicznych.

 

 §8 Ograniczenia realizacji zamówienia

 

1. Obszarem prowadzonych przez nas usług jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W drodze wyjątku i indywidualnej umowy świadczymy usługi również poza terytorium RP.

3. Ze względu na charakter dostaw niektóre produkty mogą być niedostępne w chwili zamówienia. Jeśli tak się stanie, niezwłocznie po wykryciu i nie później niż 5 dnia od daty poprawnego zawarcia zlecenia skontaktujemy się z Państwem i zaproponujemy zwrot pieniędzy lub wybór innego towaru.

 

 §8 Podmiot prowadzący

 

1. Podmiotem prowadzącym platformę usługową pod adresem 4shoes.pl jest Global Trade z siedzibą w Lublinie, ul. Gościnna 15/25, NIP: 563-223-78-80, REGON: 061337114

 

 

 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl